dijous, 9 de gener de 2014

Un pacte és imprescindible (Antoni Morante, president d´ADESMA)

Antoni Morante Milla

Reproduïm les parts més destacades d´aquest article d´Antoni Morante Milla, el president d´ADESMA (Associació d´Equips Directius de Secundària de Mallorca) perquè coincideix completament amb els nostres objectius. Des de MenorcaEdu21 ens hi hem posat en contacte per tal d´unir forces per un Pacte: 

Elements essencials per a la millora educativa
Van des de la selecció i la formació inicial i permanent del professorat (així com els incentius en la seva carrera professional) als canvis metodològics, l´adopció de currículums més flexibles, l´estímul a la participació de les famílies en la vida dels centres, l´oferta d´ajuda personalitzada a alumnes amb dificultats d´aprenentatge en estadis inicials, o la reducció de les repeticions de curs, que constitueixen un greu problema del nostre sistema.
Per altra banda, informes de consultores internacionals com McKinsey&Company assenyalen que les reformes que es fan de dalt a baix (top-down) i sense consens habitualment no milloren significativament els resultats.
Augmentar l´excel·lència i millorar l´equitat no són objectius contradictoris .....però una condició bàsica que precisen les millores en educació és l´estabilitat, perquè no hi ha receptes miraculoses que puguin provocar grans canvis a curt termini. Lamentablement, l´educació es gestiona habitualment al nostre país i a la nostra comunitat amb criteris polítics, que es mouen dins uns paràmetres temporals de no més de quatre anys, mentre que el que necessitam és fer servir criteris educatius, que només es poden plantejar a mig o llarg termini, i des de la generositat que suposa no posar en primer lloc l´obtenció d´un rèdit polític immediat, sinó el benefici de tota la comunitat.
És imprescindible que cerquem un pacte educatiu
Per això és imprescindible que parlem, i que cerquem imperiosament un pacte educatiu amb un ampli suport social i polític que doni estabilitat al sistema i que expliciti el compromís de la societat i de les seves institucions amb l´educació, ....., que freni la creixent dualització escolar que afavoreix la segregació de l´alumnat en funció de característiques socioeconòmiques, que contempli l´elaboració de plans especials d´actuació en les zones o en els centres amb pitjors resultats, que incentivi l´accés als estudis postobligatoris als grups més desfavorits, que introdueixi de forma racional, consensuada i amb criteris científics el plurilingüisme, que garanteixi un nivell d´inversió en el pressupost d´educació que arribi a la mitjana de l´OCDE (si volem tenir els mateixos resultats haurem d´invertir el mateix), que fomenti el reconeixement de la figura del professorat i el desenvolupament d´una carrera professional basada en mèrits i en el reconeixement a la innovació pedagògica, que augmenti l´autonomia dels centres, combinada amb mecanismes de rendició de comptes i amb la dotació de recursos materials i humans suficients, que reforci la direcció dels centres i que faciliti i promogui la participació de les famílies, en lloc de reduir-la a quelcom purament simbòlic.
Malgrat que des de la nostra associació donam per perduda aquesta legislatura en termes de millora del sistema educatiu (...)  volem contribuir a posar les bases perquè nous agents, (...) puguin liderar un consens que cada cop sembla més difícil i, alhora, imprescindible.
Antoni Morante Milla
*President de l´Associació de directors i directores de´ensenyança secundària de Mallorca (ADESMA)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada