dissabte, 29 de març de 2014

Primer esborrany del Pacte
Avui dia 29 de març, un centenar de persones ens hem reunit a l´IES JMGuàrdia d´Alaior amb l´objectiu de tancar el redactat  del primer esborrany del Pacte en vistes a poder-lo difondre entre els partits polítics, sindicats, associacions i centres educatius i consensuar un Pacte per a les eleccions de 2015. Els aspectes tractats han estat:


  • En relació al model llingüístic   s’ha definit com a objectiu tenir alumnes  competents lingüísticament en el domini del català, el castellà i l’anglès. Mantenir la llengua històrica pròpia de Menorca, el català,  com a llengua vehicular i donar autonomia als centres condicionada als resultats dels aprenents a les proves d´avaluació externa que han de fer organismes independents del poder polític. Aprofitar la presència d´alumnes provients de diferents cultures per avançar vers el plurilingüisme. S´han dissenyat les grans línies d´un pla seriós per l´aprenentage de l´anglès.
  • En relació a l’encaix entre la Formació Professional i el Sector Productiu, s´ha proposat dotar als centres de major autonomia per tal de poder augmentar la vinculació entre les empreses i la Formació Professional i poder contractar professorat especialista. Fer un control de qualitat i avaluació real de les pràctiques formatives (FCT) així com integrar els tres subsistemes de formació (inicial, ocupacional i contínua) en el desenvolupament de polítiques de formació al llarg de la vida.
  • Les famílies han proposat mesures per una vertadera participació dins els centres educatius com a agents transformadors del canvi que la societat demana, i com a col·laboradors amb l’escola envers l´equitat. 
  • Educació 0-3 anys : Difusió del valor educatiu i de repercusió social i comunitari de l’educació de 0-3 anys. Crear una xarxa Educativa integrada de serveis per atendre la realitat en aquesta etapa. Des de les escoles difondre el tu a tu a les famílíes del poble o les més properes al centre

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada