dimecres, 18 de juny de 2014

L'aprenentatge de les llengües a les Illes Balears


Només un 3% dels alumnes de les Illes són capaços de resumir un text. Un 16%  no poden escriure textos ordenats, amb un bon nivell lèxic o de continguts.

 Tal com un informe de la mateixa Conselleria (Institut IAQSE) ha demostrat, el problema de les llengües a les Illes Balears no és que els alumnes tenguin mancances en castellà (els resultats en català i castellà són molt semblants). El problema és que els alumnes tenen baixos resultats en TOTES LES LLENGÜES. I per si fos poc aquests ja tristos resultats  encara han baixat respecte a fa quatre anys (2010-2011).

En aquest context,  resulta estrany que  la mesura estrella del govern hagi estat imposar un repartiment horari en les tres llengües en tost d'haver pres mesures per millorar la comprensió lectora o l´expressió escrita com han fet altres comunitats autònomes amb excel·lents resultats. En aquest sentit es pronunciarà el Pacte per l´Educació que presentarem el mes d´agost.

En relació als percentatges horaris de les tres llengües (català, castellà i anglès), després de consultar diversos experts, l´Assemblea va acordar no proposar cap percentatge lingüístic sinó, que "en el marc de l´autonomia i la realitat sociolingüística" cada centre pogués establir el repartiment de les llengües. Ara bé, s'exigiran uns resultats finals lligats al Marc Europeu de Referència.

El problema és que el repartiment horari tancat que estableix el TIL impedeix als centres educatius prendre qualsevol mesura per a millorar, com ha denunciat la presidenta de l´Associació de Directors de Primària de Mallorca, Joana Maria Mas.

En aquest article publicat al Diari Mallorca, els ex-directors de l´IAQSE, Bartomeu Canyelles, Miquel Sbert i Gaspar Nicolau, fan una valoració sobre aquest informe.  
A la seva valoració denuncien que l´Informe no s´hagi presentat públicament, que no s´hagin pres mesures per a compensar les desigualtats d´origen dels alumnes i destaquen com a fet preocupant que s´extreguin conclusions sense fonament, com aquesta:  "que, com major és l´alumnat que cursa una o més matèries no lingüístiques en anglès, més alt són els resultats, encara que no sempre de manera significativa". Tal com diuen els autors de l´article:  "les dades no tenen cap rellevància estadísticament significativa entre el que sí cursen i els que no".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada