dimecres, 23 de juliol de 2014

El patiment de les famílies s´està fent invisible

Un dels apartats sobre els que més incidència farà el Pacte són les propostes per rompre el cercle que fan de la pobresa infantil un fet inevitable. Unes propostes que passen per la col·laboració entre l´escola, les famílies i la societat (serveis socials, tercer sector). Ahir 15 persones ens vam reunir a Maó per parlar-ne. Eren representants de diferents institucions (serveis socials, càritas, pediatres) que fan feina amb els fillets en situació de risc social. Convocats per MenorcaEdu21, vam valorar el diagnòstic i les propostes del Pacte.


Va ser una reunió d´aquelles on aprens, converses i xales, amb moltes idees i ganes de feina.  Algunes de les idees que es van dir van ser:

50.000 menors de les Illes Balears (un 33% de la població menor de 16 anys) viuen en el llindar de la pobresa.

El patiment de les  famílies a Menorca s'està fent invisible. Més medicació infantil, consum de tòxics, violència intrafamiliar, i més famílies de classe mitja que no saben manejar les expectatives de futur rompudes. 

La família ha d'assumir un patiment que no és només econòmic i que va més enllà d'ingressos. Es perceb una crisi de valors profunda. I la sensació de manca de futur. ….Els pares es senten més insegurs.  
No hi ha prou consciència de que els joves i els fillets són de tots. Una societat que deixa que la responsabilitat recaigui només en la família no té futur, perquè els de sempre no se´n surten sense una ajuda que no pot ser només dels serveis socials sinó també de l´escola i les entitats no formals, o sigui sistèmica. Família, escola i societat han de fer xarxa pel bé dels infants.

Les pediatres van denunciar que fan moltes més derivacions. Que detecten els problemes, però l'ajuda no arriba. Que costa accedir a les dades, que no hi ha transparència. Tenim fillets sense diagnòstic des de fa 3 anys. I Salut mental infantil es troba en estat precari:  2 psicòlogues infantils i una psiquiatra per a tots els fillets de Menorca, en uns moments en què els casos augmenten vertiginosament.

Propostes pel Pacte
- L’escola ha d´estar preparada per a denunciar les realitats familiars difícils i per donar resposta a través d´un acompanyament, no un acompanyament puntual snió estructural i sistèmic. No només al fillet sino a tota la família.

- Els fillets que pateixen situacions difícils no han de ser derivats, sinó atesos a la mateixa escola. 

- S´ha de fer una campanya de conscienciació per tal d´evitar que els mestres vegin els alumnes parcelats, com si no provenguin d´un context familiar i social. Ningú vol assumir el dolor. El dolor s´ha d´afrontar. Per exemple, quan un fillet viu una situació de desnonament, com es detecta als centres q el fiet passa una situació difícil?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada