dissabte, 6 de setembre de 2014

Entrevista a LA VENTANA de LA SER BALEARS

  

Jaume Mascaró Moll, voluntari de Menorca Edu21, entrevistat a La Ventana de La Ser Balears.

Què pensa del clima de tensió actual?
Un clima de tensió no és bo pels docents, pels alumnes ni per les famílies... Noltros som un grup obert i transparent obert a totes les ideologies polítiques, molt present a les xarxes socials. No som portaveus de ningú, sinó un col·lectiu obert. Els 4 eixos del pacte:
  • Professorat. Sistema d´accés. Carrera docent
  • Autonomia de centre. 
  • Polítiques públiques i Administració, per una educació
  • Societat. 
Com tenen el document?
- Tenim un primer esborrany. Començarem ara la difusió a centres i entitats per rebre esmenes. A finals d´octubre-nov el farem arribar a partits i sindicats. Al mateix temps confluïrem amb els moviments semblants de Mallorca i Eivissa. 

Quasi el 70% dels centres de les Illes no tenen el vist-i-plau del govern pel TIL? què proposen vostès?
És un tema calent. La nostra proposta és que no pot ser cafè per a tots, sinó que hi ha d´haver autonomia de centre. Cada centre en funció del seu context ha de poder definir el seu projecte lingüístic. Al mateix temps haurà de rendir comptes. Tenint en compte que el català és la llengua pròpia de les illes i ha de tenir una presència majoritària. 

Assemblea de Menorca Edu21 el passat mes d'agost.
Jaume Mascaró Moll en primer terme, voluntari entrevistat per la SER.


El TIL és aplicable?
Si un centre volgués fer es TIL, sempre i quan el proposés de forma progressiva amb professors preparats, podria ser factible sempre i quan s´assoleixin els resultats, però no obligatori per tothom. Un altre centre fa més hores d´anglès? per què l´hem de tocar? El més important és donar llibertat als centres. No fer de les llengües una eina política sinó una eina educativa. Autonomia però rendiment de comptes. Amb tot. Per exemple, amb els currículums també. Els currículums actuals són inabastables. El currículum ha de ser més flexible, sempre i quan s´hagin assolit les competències. En educació perdem de vista el paper de l´avaluació. L´avaluació no és per posar notes sinó per corregir allò que no funciona en el sistema. 

La vaga està justificada?
Com a Menorca Edu21 no tenim una postura. Personalment sí. 

Avui l´AdD ha demanat la dimissió de JoanaMCamps. La dimissió d´una persona soluciona una situació?
Els problemes educatius són estructurals però a vegades els conflictes es personalitzen massa i llavors ses negociacions són més difícils. La nostra proposta no és contra ningú sinó q és per un sistema educatiu estable de cara al futur. No és per al PP. És per a tota la societat civil. Tampoc és un dogma. El que hem fet ha estat mirar la nostra experiència i estudiar altres països per obrir el diàleg. Volem que no ens posin etiquetes i que tots els partits dialoguin. Que ningú es tanqui o no vulgui parlar perquè noltros representam una etiqueta. Noltros representam la societat civil. 

En 30 segons que li suggereix la frase autopistes de l´educació?
A nivell personal, pens que no ho hem aconseguit. Pel camí de la confrontació mai les tindrem. Noltros no volem posar pegats. La nostra proposta és una reforma estructural. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada